Skip to content

Dokumenttien päivitys ja ylläpito

Dokumenttien ylläpito

Usein käyttöohje tai huolto-opas ei ole vain kerran tehtävä julkaisu, vaan ne vaativat ylläpitoa. Tuote kehittyy, jolloin ohjeisiin muodostuu päivitystarvetta. Näin ollen dokumentin versiointi on tärkeää, jotta määrätylle tuoteversiolle löytyy myös oikeasisältöinen käyttöohje. Tiheä tuotteen kehityssykli generoi paljon muutoksia tuotteen dokumentaatioon, jolloin versioinnista on huolehdittava erityisesti. Tarkka käyttöohjeiden ylläpito helpottaa myös kieliversioiden päivitysprosessia.